بخش سرم گیری

/
جداسازی نمونه‌های سرپایی و ارسالی.نگهداری وتقسیم نمونه‌ها و انتقال به بخش‌های فنی، تهیه لیست کاری و چیدمان نمونه

بخش غربالگری جنین

/
در آزمایشگاه کاوش، علاوه براینکه از مجهزترین دستگاهها و معتبرترین کیتها استفاده میشود، سه نرم افزار مختلف برای ارزیابی وضعیت جنین وجود دارد که صحت محاسبات را تا حد بسیار بالایی افزایش می دهد.

بخش انگل شناسی

/
انجام  روش‌های معمول و روش‌های خاص آزمایش‌های مربوط به شناسایی انگل‌های دستگاه گوارشی، خونی و

بخش میکروب شناسی و قارچ شناسی

/
انجام کشت خون و مایعات به روش Bact Alert جهت تسریع در روند تشخیص انجام کلیه کشت‌های معمول وتخصصی انجام آزمایش مستقیم و کشت قارچ‌های جلدی، زیر جلدی و احشائی.

بخش اتمیک

/
دستگاه جذب اتمی Agilent Z240 ساخت امریکا، جهت سنجش عناصری مانند : سلنیوم ، منگنز ، سرب ، مس ، کادمیوم و آرسنیک و ... استفاده می شود. در حال حاضر، آزمایشگاه کاوش تنها مرکز تشخیص طبی در شمال کشور است که به این سیستم مجهز می باشد.

بخش فلوسایتومتری

/
آزمایشگاه کاوش بعنوان اولین آزمایشگاه مجهز به فلوسایتومتری در استان گلستان، خدمت خود را برای تشخیص سریع ، به هم استانی های عزیز شروع کرده است.

بخش سرولوژی

/
تمام تست های سرولوژی به صورت روتین در این واحد انجام می شود. آزمایش‌های این بخش مانند اکثر بخش های دیگر به صورت روزانه تحت نظارت مستقیم مسئول فنی انجام می‌گیرد.

بخش آنالیز دارویی

/
اندازه‌گیری بسیاری از داروها از قبیل: فنوباربیتال، کاربامازپین، والپرات سدیم، لاموتریژین، استامینوفن، سیکلوسپورین(ساندیمون) ، تاکرولیموس(پروگراف) ،