بخش هماتولوژی و انعقادی

/
در آزمایشگاه کاوش ، کلیه آزمایش های خون شامل شمارش سلول‌ها، پلاکت‌ها، تست‌های تخصصی خون شناسی و همچنین تست‌های روتین و تخصصی سیستم انعقاد خون و اندازه‌گیری فاکتورهای انعقادی با استفاده از تجهیزات مدرن و در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می‌گردد.