انبار و حسابداری

/
سفارش و تهیه کلیه کیت ها و لوازم مصرفی آزمایشگاه با توجه به نیاز بخش ها و بر اساس نقطه سفارش ، با در نظر گرفتن تاریخ انقضا و کیفیت.

بخش بیمه

/
در آزمایشگاه کاوش با هدف ارائه خدمات صحیح و دقیق برای مراجعین عزیز، تمامی نسخه ها، پس از پذیرش حضوری ، مجددا توسط پرسنل بخش بیمه، مورد بررسی قرار می گیرند.

پذیرش و جوابدهی مراکز همکار

/
آزمایشگاه کاوش به عنوان آزمایشگاه مرجع استان، طرف قرارداد با تمامی بیمارستان های استان میباشد. همچنین پس از عقد قرارداد با سایر مراکز،  طبق برنامه ریزی ها و با رعایت زنجیره سرد، نمونه های مراکز به آزمایشگاه ارسال و پس از پذیرش، تست ها طبق برنامه ی هفتگی انجام میشوند.

جوابدهی مراجعین سرپایی

/
پس از آماده شدن نتیجه ی آزمایشات، از سمت آزمایشگاه برای شما پیامک ارسال خواهد شد. مراجعین محترم میتوانند به چندین طریق به جواب آزمایش دسترسی داشته باشند:

پذیرش مراجعین سرپایی

/
پذیرش بیماران سرپایی آزمایشگاه کاوش با ده نفر پرسنل باسابقه در دو شیفت کاری (۶:۳۰ - ۲۱) در پنج سایت پذیرش آماده ی پاسخگویی به بیماران و مراجعین عزیز هستند.