تجهیزات آزمایشگاهی

انجام تست های مولکولی مانند HPV, HCV,HBV,Covid,jack2, BCR ABL,

انجام ویتامین ها (A,D,E) ، دارو ها،آمینواسید ها، سطح استامینوفن، پنل PKU

انجام تست شمارس سلول های خونی CBC

انجام تمامی تست های بیوشیمی خون مانند قند، چربی، آنزیم ها، انالیز مایعات

انجام تست فلوسایتومتری خون و مغزاستخوان

انجام تست های هورمونی مانند FSH,LH, تیروئیدی ها، تومورمارکرها، غربالگری

اندازه گیری سطح سموم و الکل و دارو ها در مسمومیت ها

انجام تست های الکتروفورز هموگلوبین، پروتئین های سرم و ادرار

انجام تست های الکتروفورز هموگلوبین، پروتئین های سرم و ادرار

انجام تست هایی مانند فولیک اسید، کورتیزول، ANA, DsDNA , 17oh Prog ,

انجام تست های ایمونولوژی

انجام تست های مولکولی مانند HPV, HCV,HBV,Covid,jack2, BCR ABL,

بیش از ۴۰ سال نیهون کوهدن تخصص خون شناسی خود را توسعه داده است. اولین آنالیزور سلول هماتولوژی توسط Nihon Kohden در سال ۱۹۷۲ ساخته شد. در طول سال ها ، مدل های ارائه شده شامل قابلیت های گسترده تر و پیشرفته تری بودند. اکنون با Celltac G ، نسل جدید اصلی Celltac با نام تجاری Nihon Kohden با عملکرد عالی در آزمایشگاه های معتبر ​​ارائه می شود که قادر است ۳۳پارامتر سلولهای خونی را با دقت بالا، اندازه گیری نماید.

 انجام تست قند سه ماهه ی خون HBA1C

انجام تست های انعقادی مانند Protein C & S , فاکتورهای خونی، انتی ترومبین،

انجام تست های هپاتیتی شامل HIV, HCV,HBS,HAV

انجام تست های تیروئیدی ، فولات ، B12 ، تست های گروه TORCH

اندازه گیری تست های اتمی مانند سرب،مس، سلنیوم، منگنز، کادمیوم، آرسنیک در نمونه خون و مایعات و بافت

برای انجام تست های مولکولی مانند HPV, HCV,HBV,Covid,آنفولانزا

انجام تمامی تست های بیوشیمی خون مانند قند، چربی، آنزیم ها، انالیز مایعات

این نرم افزار که Credit آن از کشور کانادا خریداری می گردد با استفاده از اطلاعات سونوگرافی و سن جنین قادر به آنالیز تست های دابل (Free BHCG – PAPP A)   در سه ماهه اول و  تست های تریپل : UE3 (Esteriol) AFP – Total HCG و کوآدریپل : + Inhinibin تریپل در سه ماهه دوم بارداری از نظر تریزومی 18 – تریزومی 13 – سندرم SLOS و سندرم داون و NTD می باشد.

انجام تست های مولکولی مانند HPV, HCV,HBV,Covid,jack2, BCR ABL,

انجام تست های مولکولی مانند HPV, HCV,HBV,Covid,آنفولانزا

نست های ایمونولوژی مانند ANA, dsDNA,MPO, PR3, RNP, JO1, Beta2 و…

انجام کشت خون و مایعات به روش Bact Alert جهت تسریع در روند تشخیص

انجام تست های مولکولی مانند HPV, HCV,HBV,Covid,jack2, BCR ABL,

اندازه گیری گاز های خونی ABG & VBG

اندازه گیری سطح سدیم و پتاسیم و کلر در خون و مایعات بدن

انجام تست های مولکولی مانند HPV, HCV,HBV,Covid,jack2, BCR ABL,

انجام تست های مولکولی مانند HPV, HCV,HBV,Covid,jack2, BCR ABL,

انجام تمامی تست های بیوشیمی خون مانند قند، چربی، آنزیم ها، انالیز مایعات

انجام تست شمارس سلول های خونی CBC

انجام تست ESR

انجام تست MAD، که شامل شناسایی 300 نوع ماده الرژن به روش مولکولی میباشد.

اندازه گیری میزان لیتیوم خون