تجهیزات آزمایشگاهی

بیش از ۴۰ سال نیهون کوهدن تخصص خون شناسی خود را توسعه داده است. اولین آنالیزور سلول هماتولوژی توسط Nihon Kohden در سال ۱۹۷۲ ساخته شد. در طول سال ها ، مدل های ارائه شده شامل قابلیت های گسترده تر و پیشرفته تری بودند. اکنون با Celltac G ، نسل جدید اصلی Celltac با نام تجاری Nihon Kohden با عملکرد عالی در آزمایشگاه های معتبر ​​ارائه می شود که قادر است ۳۳پارامتر سلولهای خونی را با دقت بالا، اندازه گیری نماید.

 

این نرم افزار که Credit آن از کشور کانادا خریداری می گردد با استفاده از اطلاعات سونوگرافی و سن جنین قادر به آنالیز تست های دابل (Free BHCG – PAPP A)   در سه ماهه اول و  تست های تریپل : UE3 (Esteriol) AFP – Total HCG و کوآدریپل : + Inhinibin تریپل در سه ماهه دوم بارداری از نظر تریزومی 18 – تریزومی 13 – سندرم SLOS و سندرم داون و NTD می باشد.