بخش تشخیص مولکولی و PCR

مسئول پرسنلی بخش :

خانم مونا رضانژادی

پرسنل بخش :

خانم سحر دولت آبادی

تجهیزات بخش

دستگاه Real-Time PCR GeneXpert – Cephied ساخت امریکا

دستگاه Real-Time PCR lightcycler 96 – roche ساخت آلمان

دستگاه Real-Time PCR Bioer 9600

دستگاه Real-Time PCR Bioer linegene K

دستگاه PCR Thermocycler Karyatec  ساخت کانادا

دستگاه PCR Thermocycler xp Bioer

دستگاه PCR HybriSpot  ساخت اسپانیا

دستگاه استخراج ژن فول اتومات ZYBIO

 

آزمایشگاه کاوش گرگان به عنوان اولین مرکز تشخیص مولکولی استان گلستان ،
با تلاش و پشتکار، در فضایی مجزا و کاملاً استاندارد به همراه کادر مجرب و دستگاه های جدید و پیشرفته، بهتر و توانمند تر از گذشته آماده ارایه خدمت به مراجعین محترم می باشد.