مراجعین عزیز

آزمایشگاه کاوش علاوه بر جوابدهی حضوری و جوابدهی اینترنتی  ، ارسال جواب با پیک را نیز به خدمات خود اضافه کرده است.

کافیست به هنگام پذیرش آدرس و شماره تماس خود را به پذیرشگر تحویل دهید.

همکاران ما، به محض اماده شدن جواب آزمایش ، با شما عزیزان تماس گرفته و جواب کتبی را برای شما ارسال خواهند کرد.

همچنین میتوانید با تماس با ازمایشگاه، درخواست ارسال جواب با پیک داشته باشید.

کاوش گرگان : ۰۱۷۳۲۳۳۶۳۰۰

کاوش کردکوی: ۰۱۷۳۴۳۴۳۳۳۹

کاوش آق قلا :  ۰۱۷۳۴۵۳۷۶۳۳

خدمات غیر حضوری آزمایشگاه : نمونه گیری درب منزل –  پذیرش غیرحضوری –  جوابدهی اینترنتی