مراجعین عزیز

آزمایشگاه کاوش علاوه بر جوابدهی حضوری و جوابدهی اینترنتی  ، ارسال جواب با پیک را نیز به خدمات خود اضافه کرده است.

کافیست به هنگام پذیرش ، با پرداخت ده هزار تومان، آدرس و شماره تماس خود را به پذیرشگر تحویل دهید.

همکاران ما، به محض اماده شدن جواب آزمایش ، با شما عزیزان تماس گرفته و جواب کتبی را برای شما ارسال خواهند کرد.

همچنین میتوانید با تماس با ازمایشگاه، و یا از طریق شماره واتساپ آزمایشگاه ( ۰۹۳۹۱۷۷۹۹۰۹ ) درخواست ارسال جواب با پیک داشته باشید.